شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

مشخصات تامین کننده

نام خدمات دهنده : رستوران موژان

شماره تماس : 46086959

آدرس شعب :

چیتگر بلوار کوهک برج طوبی طبقه ی 5