شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

مشخصات تامین کننده

نام خدمات دهنده : کترینگ ناردونه

شماره تماس : 77009358

آدرس شعب :

حکیمیه بلواربهار خیابان پور مختار نبش خیابان یاس-کترینگ ناردونه