شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

مشخصات تامین کننده

نام خدمات دهنده : رستوران مجلل بهار تاتا

شماره تماس :

آدرس شعب :

اتوبان بابایی بعد خروجی هنگام خ کوهستان درب 2 باغ پرندگان