نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

کمیسیون

املاک دپارتمان آسیا

تهاتر : 2,000,000ریال

8,000,000 ریال 10,000,000 ریال
30درصد تهاتر

کارمزد کمسیون

املاک خاک

تهاتر : 7,500,000ریال

17,500,000 ریال 25,000,000 ریال