نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

شارژ کپسول آرگون

شرکت اکسیژن صدگاز فیدار

تهاتر : 800,000ریال

7,200,000 ریال 8,000,000 ریال
10درصد تهاتر

شارژ کپسول CO2

شرکت اکسیژن صدگاز فیدار

تهاتر : 470,000ریال

4,230,000 ریال 4,700,000 ریال
20درصد تهاتر

شارژ کپسول نیتروژنN2

شرکت اکسیژن صدگاز فیدار

تهاتر : 460,000ریال

1,840,000 ریال 2,300,000 ریال
20درصد تهاتر

شارژ کپسول اکسیژن

شرکت اکسیژن صدگاز فیدار

تهاتر : 150,000ریال

600,000 ریال 750,000 ریال
30درصد تهاتر
50درصد تهاتر

سوند معده

بهیاری صادقی

تهاتر : 250,000ریال

250,000 ریال 500,000 ریال
50درصد تهاتر

پانسمان 1

بهیاری صادقی

تهاتر : 500,000ریال

500,000 ریال 1,000,000 ریال
50درصد تهاتر

پرستاری برای سالمندان

بهیاری صادقی

تهاتر : 3,000,000ریال

3,000,000 ریال 6,000,000 ریال
50درصد تهاتر

حمام بیمار

بهیاری صادقی

تهاتر : 1,000,000ریال

1,000,000 ریال 2,000,000 ریال