شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

25درصد تهاتر

پانسمان زخم دیابتی

پرستاری در منزل کوشا سلامت

تهاتر : 500,000ریال

1,500,000 ریال 2,000,000 ریال
25درصد تهاتر

کنترل فشار خون و قند

پرستاری در منزل کوشا سلامت

تهاتر : 250,000ریال

750,000 ریال 1,000,000 ریال
25درصد تهاتر

مراقبت تخصصی از بیمار

پرستاری در منزل کوشا سلامت

تهاتر : 250,000ریال

750,000 ریال 1,000,000 ریال
25درصد تهاتر

سونداژ مثانه

پرستاری در منزل کوشا سلامت

تهاتر : 625,000ریال

1,875,000 ریال 2,500,000 ریال
25درصد تهاتر

ویزیت و معاینه درمان زخم

پرستاری در منزل کوشا سلامت

تهاتر : 750,000ریال

2,250,000 ریال 3,000,000 ریال
25درصد تهاتر

تزریقات وریدی

پرستاری در منزل کوشا سلامت

تهاتر : 262,500ریال

787,500 ریال 1,050,000 ریال
25درصد تهاتر

سرم تراپی

پرستاری در منزل کوشا سلامت

تهاتر : 375,000ریال

1,125,000 ریال 1,500,000 ریال
5درصد تهاتر

نگهداری کودک و بیمار در منزل و یا بیمارستان(2)

موسس خندان ناجی

تهاتر : 3,500,000ریال

66,500,000 ریال 70,000,000 ریال
5درصد تهاتر

نگهداری کودک و بیمار در منزل و یا بیمارستان

موسس خندان ناجی

تهاتر : 1,800,000ریال

34,200,000 ریال 36,000,000 ریال