شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

فیبروز

آرایشی

تهاتر : 1,400,000ریال

5,600,000 ریال 7,000,000 ریال
20درصد تهاتر

آمبره موی بلند

آموزشگاه بانو عامری

تهاتر : 1,400,000ریال

5,600,000 ریال 7,000,000 ریال
20درصد تهاتر

آمبره موی متوسط

آموزشگاه بانو عامری

تهاتر : 800,000ریال

3,200,000 ریال 4,000,000 ریال
20درصد تهاتر

کراتینه مو بلند

آموزشگاه بانو عامری

تهاتر : 1,400,000ریال

5,600,000 ریال 7,000,000 ریال
20درصد تهاتر

کراتینه مو خیلی بلند

آموزشگاه بانو عامری

تهاتر : 2,000,000ریال

8,000,000 ریال 10,000,000 ریال
20درصد تهاتر

کراتینه مو متوسط

آموزشگاه بانو عامری

تهاتر : 800,000ریال

3,200,000 ریال 4,000,000 ریال
20درصد تهاتر

کراتینه مو کوتاه

آموزشگاه بانو عامری

تهاتر : 300,000ریال

1,200,000 ریال 1,500,000 ریال
20درصد تهاتر

رنگ مو خیلی بلند

آموزشگاه بانو عامری

تهاتر : 400,000ریال

1,600,000 ریال 2,000,000 ریال
20درصد تهاتر

رنگ موی بلند

آموزشگاه بانو عامری

تهاتر : 300,000ریال

1,200,000 ریال 1,500,000 ریال