شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

رنگ و لایت مو تا روی شانه

سالن زیبایی آرام بیوتی

تهاتر : 30,000ریال

120,000 ریال 150,000 ریال
20درصد تهاتر

رنگ و لایت برای موهای بلند

سالن زیبایی آرام بیوتی

تهاتر : 80,000ریال

320,000 ریال 400,000 ریال
20درصد تهاتر

رنگ و مش موی بلند

آرایشی

تهاتر : 4,000,000ریال

16,000,000 ریال 20,000,000 ریال
20درصد تهاتر

رنگ و مش موی متوسط

آرایشی

تهاتر : 2,000,000ریال

8,000,000 ریال 10,000,000 ریال
20درصد تهاتر

رنگ و مش موی کوتاه

آرایشی

تهاتر : 1,000,000ریال

4,000,000 ریال 5,000,000 ریال
20درصد تهاتر

کراتین و صافی موی بلند

آرایشی

تهاتر : 6,000,000ریال

24,000,000 ریال 30,000,000 ریال
20درصد تهاتر

کراتین و صافی موی متوسط

آرایشی

تهاتر : 3,000,000ریال

12,000,000 ریال 15,000,000 ریال
20درصد تهاتر

کراتین و صافی موی کوتاه

آرایشی

تهاتر : 1,400,000ریال

5,600,000 ریال 7,000,000 ریال
20درصد تهاتر

تاتو صورت

آرایشی

تهاتر : 1,400,000ریال

5,600,000 ریال 7,000,000 ریال