شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

40درصد تهاتر

کوتاهی مو

سالن زیبایی گوهر

تهاتر : 680,000ریال

1,020,000 ریال 1,700,000 ریال
20درصد تهاتر

کراتین و صافی

سالن زیبایی گوهر

تهاتر : 3,000,000ریال

12,000,000 ریال 15,000,000 ریال

براشینگ

سالن زیبایی گوهر

1,500,000 ریال 1,500,000 ریال
20درصد تهاتر

مش و لایت

سالن زیبایی گوهر

تهاتر : 3,000,000ریال

12,000,000 ریال 15,000,000 ریال
15درصد تهاتر

رنگ مو

سالن زیبایی گوهر

تهاتر : 450,000ریال

2,550,000 ریال 3,000,000 ریال
20درصد تهاتر

کاشت مژه دائم

سالن زیبایی آوای عروس

تهاتر : 1,288,000ریال

5,152,000 ریال 6,440,000 ریال
30درصد تهاتر

لیفت و لمینت مژه

سالن زیبایی (پارمیدا رضاخانی)

تهاتر : 900,000ریال

2,100,000 ریال 3,000,000 ریال
50درصد تهاتر

میکاپ عروس

سالن زیبایی (پارمیدا رضاخانی)

تهاتر : 15,000,000ریال

15,000,000 ریال 30,000,000 ریال
20درصد تهاتر

رنگ مش

سالن زیبایی (پارمیدا رضاخانی)

تهاتر : 4,000,000ریال

16,000,000 ریال 20,000,000 ریال