شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

5درصد تهاتر

بیمه مسئولیت

دفتر بیمه سامان (آتیه سازان)

تهاتر : 250,000ریال

4,750,000 ریال 5,000,000 ریال
10درصد تهاتر

بیمه آتش سوزی

دفتر بیمه سامان (آتیه سازان)

تهاتر : 500,000ریال

4,500,000 ریال 5,000,000 ریال
10درصد تهاتر
10درصد تهاتر

پوشش از کار افتادگی بازه قیمت از

نمایندگی بیمه خاورمیانه

تهاتر : 600,000ریال

5,400,000 ریال 6,000,000 ریال
10درصد تهاتر
10درصد تهاتر

پوشش فوت بر اثر حادثه بازه قیمت از

نمایندگی بیمه خاورمیانه

تهاتر : 600,000ریال

5,400,000 ریال 6,000,000 ریال
10درصد تهاتر

پوشش فوت طبیعی بازه قیمت از

نمایندگی بیمه خاورمیانه

تهاتر : 600,000ریال

5,400,000 ریال 6,000,000 ریال
10درصد تهاتر