شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

صفرشویی خارجی

صفرشویی فتح الهی

تهاتر : 240,000ریال

960,000 ریال 1,200,000 ریال
20درصد تهاتر

صفرشویی شاسی

صفرشویی فتح الهی

تهاتر : 300,000ریال

1,200,000 ریال 1,500,000 ریال
10درصد تهاتر

صفرشویی کامل

شاهان دیتلینگ

تهاتر : 500,000ریال

4,500,000 ریال 5,000,000 ریال
10درصد تهاتر

سرامیک

شاهان دیتلینگ

تهاتر : 2,100,000ریال

18,900,000 ریال 21,000,000 ریال
30درصد تهاتر

صفر شویی

نانو سرامیک رضایی

تهاتر : 1,200,000ریال

2,800,000 ریال 4,000,000 ریال
20درصد تهاتر

صفر شویی

هاکان دیتینگ

تهاتر : 1,600,000ریال

6,400,000 ریال 8,000,000 ریال
10درصد تهاتر

صفر شویی

مجموعه آپ سنترال

تهاتر : 1,400,000ریال

12,600,000 ریال 14,000,000 ریال
20درصد تهاتر

احیای رنگ

کارواش پیمان

تهاتر : 300,000ریال

1,200,000 ریال 1,500,000 ریال
20درصد تهاتر

جرم گیری بدنه

کارواش کاسپین

تهاتر : 100,000ریال

400,000 ریال 500,000 ریال