شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

صافکاری بدون رنگ هرتیکه ضربه کوچک

تعمیرگاه پدر و پسر

تهاتر : 2,000,000ریال

8,000,000 ریال 10,000,000 ریال
10درصد تهاتر
10درصد تهاتر

صافکاری

تعمیرگاه نوین

تهاتر : 1,000,000ریال

9,000,000 ریال 10,000,000 ریال
40درصد تهاتر

صافکاری نقاشی

هنرکده اتومبیل ناسا

تهاتر : 4,000,000ریال

6,000,000 ریال 10,000,000 ریال
40درصد تهاتر

واکس وپولیش ساده

هنرکده اتومبیل ناسا

تهاتر : 8,000,000ریال

12,000,000 ریال 20,000,000 ریال
40درصد تهاتر

پالیش نانو و سرامیک

هنرکده اتومبیل ناسا

تهاتر : 12,000,000ریال

18,000,000 ریال 30,000,000 ریال
20درصد تهاتر

شفاف سازی چراغ شیشه اتومبیل علی پور خودرو خارجی

شیشه اتومبیل علی پور

تهاتر : 2,400,000ریال

9,600,000 ریال 12,000,000 ریال
20درصد تهاتر

شفاف سازی چراغ شیشه اتومبیل علی پور خودرو داخلی

شیشه اتومبیل علی پور

تهاتر : 1,000,000ریال

4,000,000 ریال 5,000,000 ریال
30درصد تهاتر

لیسه گیری

خدمات خودرو scc

تهاتر : 1,500,000ریال

3,500,000 ریال 5,000,000 ریال