شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

40درصد تهاتر

صافکاری نقاشی

هنرکده اتومبیل ناسا

تهاتر : 1,200,000ریال

1,800,000 ریال 3,000,000 ریال
40درصد تهاتر

واکس وپولیش ساده

هنرکده اتومبیل ناسا

تهاتر : 2,000,000ریال

3,000,000 ریال 5,000,000 ریال
40درصد تهاتر

پالیش نانو و سرامیک

هنرکده اتومبیل ناسا

تهاتر : 6,000,000ریال

9,000,000 ریال 15,000,000 ریال
20درصد تهاتر

پولیش وواکس ماشین ایرانی

ریکاوری رنگ خودرو

تهاتر : 900,000ریال

3,600,000 ریال 4,500,000 ریال
20درصد تهاتر

شفاف سازی چراغ شیشه اتومبیل علی پور خودرو خارجی

شیشه اتومبیل علی پور

تهاتر : 1,000,000ریال

4,000,000 ریال 5,000,000 ریال
20درصد تهاتر

شفاف سازی چراغ شیشه اتومبیل علی پور خودرو داخلی

شیشه اتومبیل علی پور

تهاتر : 1,000,000ریال

4,000,000 ریال 5,000,000 ریال
30درصد تهاتر

لیسه گیری

خدمات خودرو scc

تهاتر : 1,500,000ریال

3,500,000 ریال 5,000,000 ریال
30درصد تهاتر

ترمیم رینگ

خدمات خودرو scc

تهاتر : 2,400,000ریال

5,600,000 ریال 8,000,000 ریال
30درصد تهاتر

نقاشی سپر

خدمات خودرو scc

تهاتر : 4,500,000ریال

10,500,000 ریال 15,000,000 ریال