شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

سرامیک سواری

خدمات خودرو خسروآبادی

تهاتر : 7,000,000ریال

28,000,000 ریال 35,000,000 ریال
20درصد تهاتر

پولیش و ریکاوری رنگ کامل (خودرو ایرانی)

خدمات خودرو خسروآبادی

تهاتر : 3,000,000ریال

12,000,000 ریال 15,000,000 ریال
10درصد تهاتر

پولیش واکس

نانو لاکچری

تهاتر : 800,000ریال

7,200,000 ریال 8,000,000 ریال
15درصد تهاتر

واکس وپولیش ساده

معین دیتلینگ

تهاتر : 750,000ریال

4,250,000 ریال 5,000,000 ریال
10درصد تهاتر

پولیش و ریکاوری رنگ کامل (خودرو ایرانی)

شاهان دیتلینگ

تهاتر : 1,500,000ریال

13,500,000 ریال 15,000,000 ریال
30درصد تهاتر

پولیش

پولیش سرویس

تهاتر : 3,000,000ریال

7,000,000 ریال 10,000,000 ریال
30درصد تهاتر

پولیش

نانو سرامیک رضایی

تهاتر : 3,000,000ریال

7,000,000 ریال 10,000,000 ریال
10درصد تهاتر

احیا رنگ سواری

دیتلینگ مرکوری

تهاتر : 4,500,000ریال

40,500,000 ریال 45,000,000 ریال
30درصد تهاتر

پالیش نانو و سرامیک

نانو سرامیک رضایی

تهاتر : 150,000ریال

350,000 ریال 500,000 ریال