نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

نظافت ساختمان

خدمات ساختمانی نسیم

تهاتر : 40,000ریال

360,000 ریال 400,000 ریال
10درصد تهاتر

نظافت منزل

مجموعه خدماتی کیمیا

تهاتر : 430,000ریال

3,870,000 ریال 4,300,000 ریال
10درصد تهاتر

شستشوی پتوی گلبافت

قالیشویی یسنا

تهاتر : 80,000ریال

720,000 ریال 800,000 ریال
10درصد تهاتر

نظافت منزل (4 ساعت )

مجموعه خدماتی کیمیا

تهاتر : 334,000ریال

3,006,000 ریال 3,340,000 ریال
10درصد تهاتر

خدمات امور منزل ( 8 ساعت )

مجموعه خدماتی کیمیا

تهاتر : 480,000ریال

4,320,000 ریال 4,800,000 ریال
10درصد تهاتر

خدمت نظافت خانم ها

خدمات نظافتی پاکان کند

تهاتر : 450,000ریال

4,050,000 ریال 4,500,000 ریال
10درصد تهاتر

خدمت نظافت آقایان

خدمات نظافتی پاکان کند

تهاتر : 450,000ریال

4,050,000 ریال 4,500,000 ریال