شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

بادکنک آرایی

تشریفات رویایی

تهاتر : 1,600,000ریال

6,400,000 ریال 8,000,000 ریال
20درصد تهاتر

گل آرایی

تشریفات رویایی

تهاتر : 1,600,000ریال

6,400,000 ریال 8,000,000 ریال
30درصد تهاتر

ریسه منظم

سولدا بالن

تهاتر : 360,000ریال

840,000 ریال 1,200,000 ریال
30درصد تهاتر

طاق بادکنکی

سولدا بالن

تهاتر : 2,100,000ریال

4,900,000 ریال 7,000,000 ریال
30درصد تهاتر

بادکنک آرایی

تشریفات لوکس تهران

تهاتر : 6,000,000ریال

14,000,000 ریال 20,000,000 ریال
15درصد تهاتر

بادکنک آرایی

دیزاین جشن های بالن

تهاتر : 135,000ریال

765,000 ریال 900,000 ریال
20درصد تهاتر

موشن گرافی

تدوین ملکی

تهاتر : 3,000,000ریال

12,000,000 ریال 15,000,000 ریال
30درصد تهاتر

تدوین فیلم

تدوین ملکی

تهاتر : 3,000,000ریال

7,000,000 ریال 10,000,000 ریال
10درصد تهاتر

سبزیجات آماده

کیک و شیرینی کدبانو

تهاتر : 60,000ریال

540,000 ریال 600,000 ریال