شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

30درصد تهاتر

ویزیت جونده وپرنده

کلینیک دامپزشکی وپت شاپ پرشا

تهاتر : 120,000ریال

280,000 ریال 400,000 ریال
30درصد تهاتر

ویزیت سگ وگربه

کلینیک دامپزشکی وپت شاپ پرشا

تهاتر : 180,000ریال

420,000 ریال 600,000 ریال
20درصد تهاتر

میکرولیپ پت

کلینیک دامپزشکی پانیا

تهاتر : 400,000ریال

1,600,000 ریال 2,000,000 ریال
20درصد تهاتر

گواهی سلامت پت

کلینیک دامپزشکی پانیا

تهاتر : 100,000ریال

400,000 ریال 500,000 ریال
20درصد تهاتر

واکسیناسیون پت

کلینیک دامپزشکی پانیا

تهاتر : 800,000ریال

3,200,000 ریال 4,000,000 ریال
20درصد تهاتر

ویزیت پت

کلینیک دامپزشکی پانیا

تهاتر : 90,000ریال

360,000 ریال 450,000 ریال
20درصد تهاتر

آرایش و شستشو پت

کلینیک دامپزشکی پانیا

تهاتر : 240,000ریال

960,000 ریال 1,200,000 ریال
20درصد تهاتر

جراحی پت

کلینیک دامپزشکی پانیا

تهاتر : 1,500,000ریال

6,000,000 ریال 7,500,000 ریال
10درصد تهاتر

درمان بیماری و ویروس سگ ها

دامپزشکی سیار تیرداد

تهاتر : 500,000ریال

4,500,000 ریال 5,000,000 ریال