شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

30درصد تهاتر

عقیم سازی ماده

کلینیک دامپزشکی وپت شاپ پرشا

تهاتر : 2,100,000ریال

4,900,000 ریال 7,000,000 ریال
30درصد تهاتر

عقیم سازی نر

کلینیک دامپزشکی وپت شاپ پرشا

تهاتر : 1,500,000ریال

3,500,000 ریال 5,000,000 ریال
30درصد تهاتر

شست وشو

کلینیک دامپزشکی وپت شاپ پرشا

تهاتر : 180,000ریال

420,000 ریال 600,000 ریال
30درصد تهاتر

اصلاح وارایش

کلینیک دامپزشکی وپت شاپ پرشا

تهاتر : 450,000ریال

1,050,000 ریال 1,500,000 ریال
30درصد تهاتر

ناخن گیری

کلینیک دامپزشکی وپت شاپ پرشا

تهاتر : 45,000ریال

105,000 ریال 150,000 ریال
30درصد تهاتر

درمان ضدانگلی

کلینیک دامپزشکی وپت شاپ پرشا

تهاتر : 150,000ریال

350,000 ریال 500,000 ریال
30درصد تهاتر

واکسن چندگانه سگ وگربه

کلینیک دامپزشکی وپت شاپ پرشا

تهاتر : 900,000ریال

2,100,000 ریال 3,000,000 ریال
30درصد تهاتر

واکسن هاری

کلینیک دامپزشکی وپت شاپ پرشا

تهاتر : 450,000ریال

1,050,000 ریال 1,500,000 ریال
30درصد تهاتر

ویزیت خزنده وماهی

کلینیک دامپزشکی وپت شاپ پرشا

تهاتر : 60,000ریال

140,000 ریال 200,000 ریال