نمایش 1–9 از 21 نتیجه

40درصد تهاتر
20درصد تهاتر

گفتار درمانی

فیزیوتراپی و گفتار درمانی نژاد کریم شعبه تجریش

تهاتر : 600,000ریال

2,400,000 ریال 3,000,000 ریال
20درصد تهاتر

کاردرمانی

فیزیوتراپی و گفتار درمانی نژاد کریم شعبه تجریش

تهاتر : 1,000,000ریال

4,000,000 ریال 5,000,000 ریال
20درصد تهاتر
20درصد تهاتر
15درصد تهاتر

یک جلسه مشاوره حضوری

کلینیک روانشناسی

تهاتر : 345,000ریال

1,955,000 ریال 2,300,000 ریال
50درصد تهاتر

یک جلسه مشاوره حضوری

بیمارستان صدر

تهاتر : 1,500,000ریال

1,500,000 ریال 3,000,000 ریال
30درصد تهاتر

مشاوره ازدواج

کلینیک موفقیت

تهاتر : 750,000ریال

1,750,000 ریال 2,500,000 ریال
30درصد تهاتر

مشاوره فردی در هر زمینه

کلینیک موفقیت

تهاتر : 540,000ریال

1,260,000 ریال 1,800,000 ریال