شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

25درصد تهاتر

روان درمانی کودک

کلینیک روانشناسی و روانپزشکی دانایار

تهاتر : 550,000ریال

1,650,000 ریال 2,200,000 ریال
25درصد تهاتر

مشاوره تحصیلی

کلینیک روانشناسی و روانپزشکی دانایار

تهاتر : 550,000ریال

1,650,000 ریال 2,200,000 ریال
25درصد تهاتر

رفتار درمانی اوتیسم

کلینیک روانشناسی و روانپزشکی دانایار

تهاتر : 550,000ریال

1,650,000 ریال 2,200,000 ریال
25درصد تهاتر

مشاوره فردی

کلینیک روانشناسی و روانپزشکی دانایار

تهاتر : 550,000ریال

1,650,000 ریال 2,200,000 ریال
25درصد تهاتر

مشاوره فردی

مشاوره انلاین روانشناسی میترا

تهاتر : 300,000ریال

900,000 ریال 1,200,000 ریال
25درصد تهاتر

مشاوره کودک

مشاوره انلاین روانشناسی میترا

تهاتر : 300,000ریال

900,000 ریال 1,200,000 ریال
25درصد تهاتر

زوج درمانی

مشاوره انلاین روانشناسی میترا

تهاتر : 300,000ریال

900,000 ریال 1,200,000 ریال
25درصد تهاتر
10درصد تهاتر

مشاوره کودک و نوجوان

مرکز مشاوره مهمید

تهاتر : 180,000ریال

1,620,000 ریال 1,800,000 ریال