شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

نمونه گیری آزمایشات

خدمات پرستاری در منزل عبدی زاده

تهاتر : 300,000ریال

1,200,000 ریال 1,500,000 ریال
20درصد تهاتر
20درصد تهاتر

تستهای غرباگری

آزمایشگاه پزشکی جنت

تهاتر : 540,000ریال

2,160,000 ریال 2,700,000 ریال
10درصد تهاتر

تست کرونا

آزمایشگاه پزشکی جنت

تهاتر : 400,000ریال

3,600,000 ریال 4,000,000 ریال
9درصد تهاتر

چکاپ

آزمایشگاه پزشکی جنت

تهاتر : 450,000ریال

4,550,000 ریال 5,000,000 ریال
20درصد تهاتر
20درصد تهاتر

آزمایش pcrبامراجعه حضوری

موسسه خدمات سلامت تاو

تهاتر : 600,000ریال

2,400,000 ریال 3,000,000 ریال