شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

الکترو اکو بانکچر

فیزیوتراپی مهرجویان

تهاتر : 284,000ریال

1,136,000 ریال 1,420,000 ریال
20درصد تهاتر

کشش کمر و گردن

فیزیوتراپی مهرجویان

تهاتر : 284,000ریال

1,136,000 ریال 1,420,000 ریال
20درصد تهاتر

ورزش و تمرین درمانی

فیزیوتراپی مهرجویان

تهاتر : 132,000ریال

528,000 ریال 660,000 ریال
20درصد تهاتر

واکیوم تراپی

فیزیوتراپی مهرجویان

تهاتر : 284,000ریال

1,136,000 ریال 1,420,000 ریال
20درصد تهاتر

تکارتراپی

فیزیوتراپی مهرجویان

تهاتر : 286,000ریال

1,144,000 ریال 1,430,000 ریال
20درصد تهاتر

لیزرتراپی پرتوان

فیزیوتراپی مهرجویان

تهاتر : 264,000ریال

1,056,000 ریال 1,320,000 ریال
20درصد تهاتر

تحرکات الکتریکی

فیزیوتراپی مهرجویان

تهاتر : 180,000ریال

720,000 ریال 900,000 ریال
30درصد تهاتر

درمان دستی

فیزیوتراپی سالیان توان

تهاتر : 90,000ریال

210,000 ریال 300,000 ریال
30درصد تهاتر

لیزر کم توان

فیزیوتراپی سالیان توان

تهاتر : 75,000ریال

175,000 ریال 250,000 ریال