نمایش 1–9 از 21 نتیجه

45درصد تهاتر

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی و گفتار درمانی نژاد کریم شعبه تجریش

تهاتر : 2,250,000ریال

2,750,000 ریال 5,000,000 ریال
45درصد تهاتر
15درصد تهاتر

لیزر درمانی هر موضع درمانی هر جلسه

فیزیوتراپی راه سلامت

تهاتر : 270,000ریال

1,530,000 ریال 1,800,000 ریال
15درصد تهاتر

ارزیابی سلامت فیزیکی بدن در یک جلسه

فیزیوتراپی راه سلامت

تهاتر : 300,000ریال

1,700,000 ریال 2,000,000 ریال
15درصد تهاتر

وکیوم تراپی هر جلسه

فیزیوتراپی راه سلامت

تهاتر : 300,000ریال

1,700,000 ریال 2,000,000 ریال
15درصد تهاتر

(ماساژدرمانی)

فیزیوتراپی راه سلامت

تهاتر : 450,000ریال

2,550,000 ریال 3,000,000 ریال
15درصد تهاتر

درمان محدودیت های مفصلی برای هر موضع هر جلسه

فیزیوتراپی راه سلامت

تهاتر : 375,000ریال

2,125,000 ریال 2,500,000 ریال
15درصد تهاتر
15درصد تهاتر

درمان سکته مغزی هر جلسه

فیزیوتراپی راه سلامت

تهاتر : 450,000ریال

2,550,000 ریال 3,000,000 ریال