نمایش 1–9 از 21 نتیجه

50درصد تهاتر

ترمیم بیلداپ کامپوزیت دندان 6

دندان پزشکی من

تهاتر : 8,000,000ریال

8,000,000 ریال 16,000,000 ریال
15درصد تهاتر

روکش دندان

دندان پزشکی دکتر مرشدی

تهاتر : 2,400,000ریال

13,600,000 ریال 16,000,000 ریال
50درصد تهاتر

پروتز فک پایین و یک واحد فیلیپ دندان 5

دندان پزشکی من

تهاتر : 50,000,000ریال

50,000,000 ریال 100,000,000 ریال
50درصد تهاتر

فایبریت دندان 7

دندان پزشکی من

تهاتر : 2,975,000ریال

2,975,000 ریال 5,950,000 ریال
30درصد تهاتر

لمینیت بدون تراش

دندانپزشکی خطیبی

تهاتر : 24,000,000ریال

56,000,000 ریال 80,000,000 ریال
30درصد تهاتر

عصب کشی سه کاناله

دندانپزشکی خطیبی

تهاتر : 9,000,000ریال

21,000,000 ریال 30,000,000 ریال
30درصد تهاتر

عصب کشی دو کاناله

دندانپزشکی خطیبی

تهاتر : 6,000,000ریال

14,000,000 ریال 20,000,000 ریال
30درصد تهاتر

عصب کشی دندان تک کانال

دندانپزشکی خطیبی

تهاتر : 3,000,000ریال

7,000,000 ریال 10,000,000 ریال
30درصد تهاتر

روکش فلزی

دندانپزشکی خطیبی

تهاتر : 7,500,000ریال

17,500,000 ریال 25,000,000 ریال