شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

ترمیم کامپوزیت بیلداپ

دندانپزشکی من (انقلاب)مرکزی

تهاتر : 1,872,000ریال

7,488,000 ریال 9,360,000 ریال
12درصد تهاتر
10درصد تهاتر

روکش P.F.M

دندانپزشکی من (شعبه تهرانپارس)

تهاتر : 129,000ریال

1,161,000 ریال 1,290,000 ریال
10درصد تهاتر

فضانگهدارنده یکطرفه

دندانپزشکی من (شعبه تهرانپارس)

تهاتر : 610,000ریال

5,490,000 ریال 6,100,000 ریال
10درصد تهاتر

روکش اطفال ssc

دندانپزشکی من (شعبه تهرانپارس)

تهاتر : 865,000ریال

7,785,000 ریال 8,650,000 ریال
10درصد تهاتر

جرمگیری وبروساژ

دندانپزشکی من (شعبه تهرانپارس)

تهاتر : 165,000ریال

1,485,000 ریال 1,650,000 ریال
10درصد تهاتر

کشیدن وجراحی دندان

دندانپزشکی من (شعبه تهرانپارس)

تهاتر : 105,000ریال

945,000 ریال 1,050,000 ریال
12درصد تهاتر

کشیدن دندان

دندانپزشکی پیامبر

تهاتر : 780,000ریال

5,720,000 ریال 6,500,000 ریال
11درصد تهاتر

فاکتور خانوم هماوند

مطب دندان پزشکی دکتر مهسا ذبیحی فرد

تهاتر : 5,995,000ریال

48,505,000 ریال 54,500,000 ریال