شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

25درصد تهاتر

وصل کردن سرم

پرستاری در منزل کوشا سلامت

تهاتر : 875,000ریال

2,625,000 ریال 3,500,000 ریال
10درصد تهاتر

محصولات سلامتی جسمی

سلطان سلامتی و جوان سازی

تهاتر : 25,000,000ریال

225,000,000 ریال 250,000,000 ریال
50درصد تهاتر

حجامت

طب سنتی اسلامی

تهاتر : 750,000ریال

750,000 ریال 1,500,000 ریال
50درصد تهاتر

پانسمان

پرستاری حق وردیان

تهاتر : 500,000ریال

500,000 ریال 1,000,000 ریال
20درصد تهاتر

پزشکی داخلی

پزشکی رحمان

تهاتر : 110,000ریال

440,000 ریال 550,000 ریال
20درصد تهاتر

پانسمان

خدمات پرستاری در منزل عبدی زاده

تهاتر : 200,000ریال

800,000 ریال 1,000,000 ریال
20درصد تهاتر

دوزوج عدسی

عینک تیام

تهاتر : 1,700,000ریال

6,800,000 ریال 8,500,000 ریال
25درصد تهاتر

پانسمان بزرگ

پرستاری در منزل کوشا سلامت

تهاتر : 900,000ریال

2,700,000 ریال 3,600,000 ریال
25درصد تهاتر

پانسمان متوسط

پرستاری در منزل کوشا سلامت

تهاتر : 750,000ریال

2,250,000 ریال 3,000,000 ریال