نمایش 1–9 از 21 نتیجه

100درصد تهاتر

ورودی

مجموعه ورزشی شهید چمران

تهاتر : 2,000,000ریال

0 ریال 2,000,000 ریال
15درصد تهاتر

استخر

استخر جام جم

تهاتر : 165,000ریال

935,000 ریال 1,100,000 ریال
35درصد تهاتر

استخر

استخر ارم سعادت آباد

تهاتر : 630,000ریال

1,170,000 ریال 1,800,000 ریال
30درصد تهاتر

ورودی

استخر ساحل

تهاتر : 240,000ریال

560,000 ریال 800,000 ریال
30درصد تهاتر

ورودی

مجموعه قصرآبی پارس

تهاتر : 270,000ریال

630,000 ریال 900,000 ریال
100درصد تهاتر

ورودی

استخر مجموعه ورزشی هودین و هورام

تهاتر : 1,350,000ریال

0 ریال 1,350,000 ریال
20درصد تهاتر

جمعه ها آقایان(22:30-8)

استخر فجر

تهاتر : 200,000ریال

800,000 ریال 1,000,000 ریال
20درصد تهاتر

روزهای زوج آقایان(22:30-16:30)

استخر فجر

تهاتر : 200,000ریال

800,000 ریال 1,000,000 ریال
20درصد تهاتر

روزهای فرد آقایان(22:30-20)

استخر فجر

تهاتر : 200,000ریال

800,000 ریال 1,000,000 ریال