شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

25درصد تهاتر

فوتبال

استخر سهیل

تهاتر : 625,000ریال

1,875,000 ریال 2,500,000 ریال
10درصد تهاتر

ماساژ

استودیو تناسب اندام VIP FIT

تهاتر : 260,000ریال

2,340,000 ریال 2,600,000 ریال
10درصد تهاتر

TRX

استودیو تناسب اندام VIP FIT

تهاتر : 260,000ریال

2,340,000 ریال 2,600,000 ریال
10درصد تهاتر

شکم پهلو

استودیو تناسب اندام VIP FIT

تهاتر : 260,000ریال

2,340,000 ریال 2,600,000 ریال
10درصد تهاتر

Xbody

استودیو تناسب اندام VIP FIT

تهاتر : 260,000ریال

2,340,000 ریال 2,600,000 ریال
10درصد تهاتر

فانکشنال

استودیو تناسب اندام VIP FIT

تهاتر : 260,000ریال

2,340,000 ریال 2,600,000 ریال
10درصد تهاتر

بدنسازی

استودیو تناسب اندام VIP FIT

تهاتر : 260,000ریال

2,340,000 ریال 2,600,000 ریال
20درصد تهاتر

شهریه باشگاه

باشگاه بدنسازی فرزام شرق

تهاتر : 800,000ریال

3,200,000 ریال 4,000,000 ریال
50درصد تهاتر

آموزش یوگاخنده(10 جلسه)

آموزش یوگا خنده

تهاتر : 15,000,000ریال

15,000,000 ریال 30,000,000 ریال