شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

100 تیر

پینت بال رازی

تهاتر : 90,000ریال

810,000 ریال 900,000 ریال
100درصد تهاتر

ورودی به همراه ست کامل

پینت بال رازی

تهاتر : 300,000ریال

0 ریال 300,000 ریال
50درصد تهاتر

بازی لیزرتگ

باشگاه پرواز

تهاتر : 450,000ریال

450,000 ریال 900,000 ریال
35درصد تهاتر

اتاق فرار معمایی

باشگاه پرواز

تهاتر : 595,000ریال

1,105,000 ریال 1,700,000 ریال
35درصد تهاتر

اتاق فرار ترسناک

باشگاه پرواز

تهاتر : 490,000ریال

910,000 ریال 1,400,000 ریال
50درصد تهاتر

پینت بال

باشگاه پرواز

تهاتر : 600,000ریال

600,000 ریال 1,200,000 ریال
20درصد تهاتر

اتاق فرار هارول نبش قبر

اتاق فرار هارول

تهاتر : 160,000ریال

640,000 ریال 800,000 ریال
20درصد تهاتر

اتاق فرار هارول گردانه مرگ

اتاق فرار هارول

تهاتر : 240,000ریال

960,000 ریال 1,200,000 ریال