شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

خوراک خورشت فسنجان

کترینگ ناردونه

تهاتر : 64,000ریال

576,000 ریال 640,000 ریال
10درصد تهاتر

خوراک جوجه کباب با استخوان

کترینگ ناردونه

تهاتر : 64,000ریال

576,000 ریال 640,000 ریال
10درصد تهاتر

خوراک کباب لقمه مخصوص

کترینگ ناردونه

تهاتر : 54,000ریال

486,000 ریال 540,000 ریال
10درصد تهاتر

خوراک جوجه کباب حلزونی

کترینگ ناردونه

تهاتر : 59,000ریال

531,000 ریال 590,000 ریال
10درصد تهاتر

خوراک ماهی قزل آلا

کترینگ ناردونه

تهاتر : 69,000ریال

621,000 ریال 690,000 ریال
10درصد تهاتر

خوراک کباب برگ

کترینگ ناردونه

تهاتر : 119,000ریال

1,071,000 ریال 1,190,000 ریال
10درصد تهاتر

خوراک اکبرجوجه

کترینگ ناردونه

تهاتر : 71,000ریال

639,000 ریال 710,000 ریال
10درصد تهاتر

خوراک جوجه ترش

کترینگ ناردونه

تهاتر : 57,000ریال

513,000 ریال 570,000 ریال
10درصد تهاتر

خوراک کباب وزیری

کترینگ ناردونه

تهاتر : 78,000ریال

702,000 ریال 780,000 ریال