شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

50درصد تهاتر

چای فرنچپرس

رستوران مجلل بهار تاتا

تهاتر : 100,000ریال

100,000 ریال 200,000 ریال
50درصد تهاتر

ذغال

رستوران مجلل بهار تاتا

تهاتر : 50,000ریال

50,000 ریال 100,000 ریال
50درصد تهاتر

قلیان عربی

رستوران مجلل بهار تاتا

تهاتر : 350,000ریال

350,000 ریال 700,000 ریال
50درصد تهاتر

باقالی پلو با ماهیچه

رستوران مجلل بهار تاتا

تهاتر : 1,000,000ریال

1,000,000 ریال 2,000,000 ریال
10درصد تهاتر

سرویس چای ساده

باغچه رستوران گل یخ

تهاتر : 100,000ریال

900,000 ریال 1,000,000 ریال
10درصد تهاتر

قلیان پرتقال خامه ویژه

باغچه رستوران گل یخ

تهاتر : 35,000ریال

315,000 ریال 350,000 ریال
10درصد تهاتر

سرویس قلیان و چای

باغچه رستوران گل یخ

تهاتر : 100,000ریال

900,000 ریال 1,000,000 ریال
3درصد تهاتر

باقالی پلو با ماهیچه

رستوران لوکس چاوشی

تهاتر : 39,000ریال

1,261,000 ریال 1,300,000 ریال
10درصد تهاتر

سرویس چای پک کامل

باغچه رستوران گل یخ

تهاتر : 110,000ریال

990,000 ریال 1,100,000 ریال