شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

لحم بعجین

رستوران لبنانی یاسمینا

تهاتر : 118,000ریال

1,062,000 ریال 1,180,000 ریال
10درصد تهاتر

جبنه قارب

رستوران لبنانی یاسمینا

تهاتر : 98,000ریال

882,000 ریال 980,000 ریال
10درصد تهاتر

نان زعتر

رستوران لبنانی یاسمینا

تهاتر : 98,000ریال

882,000 ریال 980,000 ریال
10درصد تهاتر

رول شیش طاق لبنانی

رستوران لبنانی یاسمینا

تهاتر : 175,000ریال

1,575,000 ریال 1,750,000 ریال
10درصد تهاتر

ساندویچ رول فلافل

رستوران لبنانی یاسمینا

تهاتر : 120,000ریال

1,080,000 ریال 1,200,000 ریال
10درصد تهاتر

شاورمای میکس

رستوران لبنانی یاسمینا

تهاتر : 190,000ریال

1,710,000 ریال 1,900,000 ریال
10درصد تهاتر

شاورمای مرغ

رستوران لبنانی یاسمینا

تهاتر : 180,000ریال

1,620,000 ریال 1,800,000 ریال
10درصد تهاتر

شاورما گوشت

رستوران لبنانی یاسمینا

تهاتر : 198,000ریال

1,782,000 ریال 1,980,000 ریال
10درصد تهاتر

سالاد تبوله

رستوران لبنانی یاسمینا

تهاتر : 85,000ریال

765,000 ریال 850,000 ریال