شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

جوجه متوسط بارکو

رستوران بارکو

تهاتر : 32,000ریال

288,000 ریال 320,000 ریال
10درصد تهاتر

کباب کوبیده مخصوص بارکو

رستوران بارکو

تهاتر : 90,000ریال

810,000 ریال 900,000 ریال
10درصد تهاتر

اکبر جوجه

رستوران بارکو

تهاتر : 75,000ریال

675,000 ریال 750,000 ریال
10درصد تهاتر

جوجه کباب مخصوص

رستوران بارکو

تهاتر : 60,000ریال

540,000 ریال 600,000 ریال
10درصد تهاتر

کباب گیلانی

رستوران بارکو

تهاتر : 150,000ریال

1,350,000 ریال 1,500,000 ریال
10درصد تهاتر

جوجه کامل مخصوص لونگی

رستوران بارکو

تهاتر : 185,000ریال

1,665,000 ریال 1,850,000 ریال
10درصد تهاتر

جوجه لونگی تک نفره

رستوران بارکو

تهاتر : 95,000ریال

855,000 ریال 950,000 ریال
10درصد تهاتر

کباب ترش

رستوران بارکو

تهاتر : 180,000ریال

1,620,000 ریال 1,800,000 ریال
10درصد تهاتر

کباب محلی

رستوران بارکو

تهاتر : 140,000ریال

1,260,000 ریال 1,400,000 ریال