شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

15درصد تهاتر

چلو خورشت ترشی شامی

غذای خانگی ملجا

تهاتر : 52,500ریال

297,500 ریال 350,000 ریال
15درصد تهاتر

چلوخورشت قرمه سبزی

غذای خانگی ملجا

تهاتر : 52,500ریال

297,500 ریال 350,000 ریال
15درصد تهاتر

چلو خورشت قیمه نثار

غذای خانگی ملجا

تهاتر : 70,500ریال

399,500 ریال 470,000 ریال
15درصد تهاتر

چلو خورشت فسنجان با مرغ

غذای خانگی ملجا

تهاتر : 78,000ریال

442,000 ریال 520,000 ریال
10درصد تهاتر

دوغ مخصوص بارکو

رستوران بارکو

تهاتر : 15,000ریال

135,000 ریال 150,000 ریال
15درصد تهاتر

زرشک پلو مخصوص

غذای خانگی ملجا

تهاتر : 55,500ریال

314,500 ریال 370,000 ریال
10درصد تهاتر

چلو کره

تهیه غذای طهران

تهاتر : 15,000ریال

135,000 ریال 150,000 ریال
10درصد تهاتر

چلوخورشت قرمه سبزی

تهیه غذای طهران

تهاتر : 32,000ریال

288,000 ریال 320,000 ریال
10درصد تهاتر

چلو خورشت قیمه

تهیه غذای طهران

تهاتر : 30,000ریال

270,000 ریال 300,000 ریال