شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

15درصد تهاتر

کوکو سیب زمینی

غذای خانگی ملجا

تهاتر : 36,000ریال

204,000 ریال 240,000 ریال
15درصد تهاتر

میرزاقاسمی

غذای خانگی ملجا

تهاتر : 42,000ریال

238,000 ریال 280,000 ریال
15درصد تهاتر

کشک بادمجان

غذای خانگی ملجا

تهاتر : 42,000ریال

238,000 ریال 280,000 ریال
15درصد تهاتر

ماست ساده

غذای خانگی ملجا

تهاتر : 9,000ریال

51,000 ریال 60,000 ریال
15درصد تهاتر

ماست و خیار

غذای خانگی ملجا

تهاتر : 10,500ریال

59,500 ریال 70,000 ریال
15درصد تهاتر

سالادشیرازی

غذای خانگی ملجا

تهاتر : 10,500ریال

59,500 ریال 70,000 ریال
15درصد تهاتر

سالادفصل

غذای خانگی ملجا

تهاتر : 12,000ریال

68,000 ریال 80,000 ریال
15درصد تهاتر

چلو باقلاقاتوق

غذای خانگی ملجا

تهاتر : 48,000ریال

272,000 ریال 320,000 ریال
15درصد تهاتر

چلو خورش واویشکا

غذای خانگی ملجا

تهاتر : 52,500ریال

297,500 ریال 350,000 ریال