شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

5درصد تهاتر

شیرین پلو با مرغ

رستوران و تهیه غذای ستاره شهر

تهاتر : 20,000ریال

380,000 ریال 400,000 ریال
5درصد تهاتر

مرغ مسما

رستوران و تهیه غذای ستاره شهر

تهاتر : 20,000ریال

380,000 ریال 400,000 ریال
5درصد تهاتر

چلو کوبیده ممتاز

رستوران و تهیه غذای ستاره شهر

تهاتر : 27,500ریال

522,500 ریال 550,000 ریال
5درصد تهاتر

چلو گوشت

رستوران و تهیه غذای ستاره شهر

تهاتر : 32,500ریال

617,500 ریال 650,000 ریال
5درصد تهاتر

شنیسل مرغ

رستوران و تهیه غذای ستاره شهر

تهاتر : 19,500ریال

370,500 ریال 390,000 ریال
5درصد تهاتر

چلو برگ ممتاز (200گرم)

رستوران و تهیه غذای ستاره شهر

تهاتر : 27,500ریال

522,500 ریال 550,000 ریال
5درصد تهاتر

چلوکباب سلطانی

رستوران و تهیه غذای ستاره شهر

تهاتر : 40,000ریال

760,000 ریال 800,000 ریال
5درصد تهاتر

چلوکباب قفقازی

رستوران و تهیه غذای ستاره شهر

تهاتر : 29,500ریال

560,500 ریال 590,000 ریال
5درصد تهاتر

اکبر جوجه

رستوران و تهیه غذای ستاره شهر

تهاتر : 34,500ریال

655,500 ریال 690,000 ریال