شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

ماست موسیر

رستوران خوان کرم

تهاتر : 24,000ریال

96,000 ریال 120,000 ریال
20درصد تهاتر

ماست و خیار

رستوران خوان کرم

تهاتر : 32,000ریال

128,000 ریال 160,000 ریال
20درصد تهاتر

کباب ضربدری

رستوران خوان کرم

تهاتر : 230,000ریال

920,000 ریال 1,150,000 ریال
20درصد تهاتر

کباب نگین دار

رستوران خوان کرم

تهاتر : 180,000ریال

720,000 ریال 900,000 ریال
20درصد تهاتر

کباب شیشلیک

رستوران خوان کرم

تهاتر : 460,000ریال

1,840,000 ریال 2,300,000 ریال
20درصد تهاتر

کاسه کباب اردبیلی

رستوران خوان کرم

تهاتر : 300,000ریال

1,200,000 ریال 1,500,000 ریال
20درصد تهاتر

چلو خورشت روز

رستوران خوان کرم

تهاتر : 130,000ریال

520,000 ریال 650,000 ریال
20درصد تهاتر

جوجه چینی

رستوران خوان کرم

تهاتر : 150,000ریال

600,000 ریال 750,000 ریال
20درصد تهاتر

خوراک شنسیل مرغ

رستوران خوان کرم

تهاتر : 140,000ریال

560,000 ریال 700,000 ریال