شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

چلو کباب بختیاری

کترینگ ناردونه

تهاتر : 87,000ریال

783,000 ریال 870,000 ریال
10درصد تهاتر

چلوکباب سلطانی

کترینگ ناردونه

تهاتر : 163,000ریال

1,467,000 ریال 1,630,000 ریال

دوغ خانواده

تهیه غذای مهدی

150,000 ریال 150,000 ریال
20درصد تهاتر

میوه ای

رستوران خوان کرم

تهاتر : 160,000ریال

640,000 ریال 800,000 ریال
20درصد تهاتر

موسیقی

رستوران خوان کرم

تهاتر : 50,000ریال

200,000 ریال 250,000 ریال
20درصد تهاتر

زیتون پرورده

رستوران خوان کرم

تهاتر : 40,000ریال

160,000 ریال 200,000 ریال
10درصد تهاتر

اناربیج

رستوران بارکو

تهاتر : 90,000ریال

810,000 ریال 900,000 ریال
20درصد تهاتر

آب معدنی کوچک

رستوران خوان کرم

تهاتر : 8,000ریال

32,000 ریال 40,000 ریال
20درصد تهاتر

دوغ پارچه محلی

رستوران خوان کرم

تهاتر : 40,000ریال

160,000 ریال 200,000 ریال