شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

خوراک کباب نگین دار

کترینگ ناردونه

تهاتر : 67,000ریال

603,000 ریال 670,000 ریال
10درصد تهاتر

خوراک کباب بختیاری

کترینگ ناردونه

تهاتر : 82,000ریال

738,000 ریال 820,000 ریال
10درصد تهاتر

خوراک کباب سلطانی

کترینگ ناردونه

تهاتر : 158,000ریال

1,422,000 ریال 1,580,000 ریال
10درصد تهاتر

چلو خورشت فسنجان

کترینگ ناردونه

تهاتر : 69,000ریال

621,000 ریال 690,000 ریال
10درصد تهاتر

چلو جوجه کباب زعفرانی

کترینگ ناردونه

تهاتر : 58,000ریال

522,000 ریال 580,000 ریال
10درصد تهاتر

چلو کباب لقمه ویژه

کترینگ ناردونه

تهاتر : 59,000ریال

531,000 ریال 590,000 ریال
10درصد تهاتر

چلو جوجه کباب حلزونی

کترینگ ناردونه

تهاتر : 64,000ریال

576,000 ریال 640,000 ریال
10درصد تهاتر

چلو اکبر جوجه

کترینگ ناردونه

تهاتر : 76,000ریال

684,000 ریال 760,000 ریال
10درصد تهاتر

سبزی پلو با ماهی سفید

کترینگ ناردونه

تهاتر : 74,000ریال

666,000 ریال 740,000 ریال