شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

چلو کباب تبریزی

رستوران ما3تا

تهاتر : 80,000ریال

720,000 ریال 800,000 ریال
10درصد تهاتر

چلو کباب ران

رستوران ما3تا

تهاتر : 75,000ریال

675,000 ریال 750,000 ریال
10درصد تهاتر

چلو کباب وزیری

رستوران ما3تا

تهاتر : 85,000ریال

765,000 ریال 850,000 ریال
10درصد تهاتر

ماست و خیار کوزه ای

رستوران ما3تا

تهاتر : 12,000ریال

108,000 ریال 120,000 ریال
10درصد تهاتر

دلستر خانواده

رستوران ما3تا

تهاتر : 15,000ریال

135,000 ریال 150,000 ریال
20درصد تهاتر

چلو نگین دار مخصوص

رستوران مجلل بهار تاتا

تهاتر : 164,000ریال

656,000 ریال 820,000 ریال
20درصد تهاتر

چلو کباب لقمه ویژه

رستوران مجلل بهار تاتا

تهاتر : 150,000ریال

600,000 ریال 750,000 ریال
20درصد تهاتر

چلو جوجه بی استخوان

رستوران مجلل بهار تاتا

تهاتر : 138,000ریال

552,000 ریال 690,000 ریال
10درصد تهاتر

ماست موسیر

تهیه غذای مهدی

تهاتر : 5,000ریال

45,000 ریال 50,000 ریال