شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

15درصد تهاتر

چلو گوشت بره

باشگاه دارایی

تهاتر : 240,000ریال

1,360,000 ریال 1,600,000 ریال
15درصد تهاتر

باقالی پلو با گوشت بره

باشگاه دارایی

تهاتر : 247,500ریال

1,402,500 ریال 1,650,000 ریال
15درصد تهاتر

کباب لقمه مخصوص

باشگاه دارایی

تهاتر : 97,500ریال

552,500 ریال 650,000 ریال
15درصد تهاتر

جوجه کباب مخصوص

باشگاه دارایی

تهاتر : 97,500ریال

552,500 ریال 650,000 ریال
15درصد تهاتر

اکبر جوجه

باشگاه دارایی

تهاتر : 127,500ریال

722,500 ریال 850,000 ریال
15درصد تهاتر

جوجه با استخوان

باشگاه دارایی

تهاتر : 112,500ریال

637,500 ریال 750,000 ریال
15درصد تهاتر

خوراک کباب بختیاری

باشگاه دارایی

تهاتر : 120,000ریال

680,000 ریال 800,000 ریال
15درصد تهاتر

کباب برگ مخصوص گوسفندی

باشگاه دارایی

تهاتر : 172,500ریال

977,500 ریال 1,150,000 ریال
15درصد تهاتر

شیشلیک مخصوص

باشگاه دارایی

تهاتر : 270,000ریال

1,530,000 ریال 1,800,000 ریال