شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

15درصد تهاتر

ماست موسیر

باشگاه دارایی

تهاتر : 7,500ریال

42,500 ریال 50,000 ریال
15درصد تهاتر

زیتون پرورده

باشگاه دارایی

تهاتر : 13,500ریال

76,500 ریال 90,000 ریال
15درصد تهاتر

سوپ روز

باشگاه دارایی

تهاتر : 34,500ریال

195,500 ریال 230,000 ریال
15درصد تهاتر

دیس خانواده 5 نفره

باشگاه دارایی

تهاتر : 705,000ریال

3,995,000 ریال 4,700,000 ریال
15درصد تهاتر

دیس خانواده 4 نفره

باشگاه دارایی

تهاتر : 585,000ریال

3,315,000 ریال 3,900,000 ریال
15درصد تهاتر

دیس بره همایونی

باشگاه دارایی

تهاتر : 1,020,000ریال

5,780,000 ریال 6,800,000 ریال
5درصد تهاتر

فاکتور آقای کاشانی نژاد

رستوران سنتی خشت بهشت

تهاتر : 250,000ریال

4,750,000 ریال 5,000,000 ریال
15درصد تهاتر

چلو کره

باشگاه دارایی

تهاتر : 30,000ریال

170,000 ریال 200,000 ریال
15درصد تهاتر

باقالی پلو ساده

باشگاه دارایی

تهاتر : 30,000ریال

170,000 ریال 200,000 ریال