شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

6درصد تهاتر

ماست و خیار

رستوران بارکو

تهاتر : 7,000ریال

113,000 ریال 120,000 ریال
6درصد تهاتر

ماست ساده

رستوران بارکو

تهاتر : 6,000ریال

94,000 ریال 100,000 ریال
10درصد تهاتر

ماست موسیر

رستوران بارکو

تهاتر : 12,000ریال

108,000 ریال 120,000 ریال
10درصد تهاتر

سیرترشی

رستوران بارکو

تهاتر : 10,000ریال

90,000 ریال 100,000 ریال
10درصد تهاتر

سالادشیرازی

رستوران بارکو

تهاتر : 10,000ریال

90,000 ریال 100,000 ریال
8درصد تهاتر

بورانی بادمجان کبابی

رستوران بارکو

تهاتر : 10,000ریال

120,000 ریال 130,000 ریال
10درصد تهاتر

اشپل شور

رستوران بارکو

تهاتر : 25,000ریال

225,000 ریال 250,000 ریال
10درصد تهاتر

کال کباب

رستوران بارکو

تهاتر : 20,000ریال

180,000 ریال 200,000 ریال
10درصد تهاتر

زیتون پرورده

رستوران بارکو

تهاتر : 30,000ریال

270,000 ریال 300,000 ریال