شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

توسعه هتل سازی دریا

خانه پدری انزلی(4تخته)

قیمت اصلی : 4,500,000 ریال
مبلغ تهاتر : 675,000 ریال
مبلغ پرداخت نقدی :3,825,000 ریال
نمایش خدمات روی نقشه
امکانات
4تخته :
بدون صبحانه
شرایط استفاده
فرصت استفاده تا یک هفته
مراجعه حتما با هماهنگی و رزرو تلفنی
نشانی : بلوار آفریقا کوچه تور
**قیمت هتل ها در ایام پیک متغیر میباشد ** *برای رزرو 2هفته قبل تماس گرفته شود* *این قیمت ها تا پایان 30 آبان ماه ماه 1400 اعتبار دارد *